MUDr. Helena Munzarová - Praktický lékař Týniště nad Orlicí

Ceník služeb

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou. Platnost od 1.1.2019.

Posouzení zdravotní způsobilosti

K výkonu povolání (vstupní, výstupní, periodická)

550,- Kč

Potravinářský průkaz

400,- Kč

Řidičský, profesní, zbrojní průkaz

400,- Kč

K řízení motorového vozidla ve věku 65, 68, 70, 72, ... á 2 roky

300,- Kč

Na vlastní žádost či pro jiné účely

500,- Kč

Na žádost jiných institucí (soudy, PČR, ...)

dle sazebníku Kč

Pro umístění v ústavu sociální péče

100,- Kč

 

Zpráva pro pojišťovnu

Hodnocení úrazů, sepsání pojistky, bodové hodnocení následků pracovního úrazu, bolestné

dle náročnosti 300 - 500,- Kč

 

Výpis ze zdravotní dokumentace

300,- Kč

Administrativní úkon na žádost pacienta

200,- Kč

Očkování nehrazené z veřejného ZP + cena očkovací látky

150,- Kč